Gesprek


Het Academisch Kwartiertje

Het Academisch Kwartiertje is een maandelijkse estafette-podcast van De Omslag. Per aflevering nodigt de laatste gast iemand uit voor een goed gesprek over de universiteit.

Gespreksoverzicht

Schrijf een bijdrage

Bijdragen aan een gesprek is eenvoudig: eenmaal ingelogd kan het schrijven direct beginnen. Concepten kan je gerust opslaan om later af te maken.

Schrijf een bijdrage