De universiteit: motor van emancipatie?

Waar spreiding van kennis via de universiteit in de Nederlandse ‘Gouden Jaren’ de sleutel leek te vormen tot het terugdringen van sociale ongelijkheid, is de universiteit nu veranderd in een massa-bedrijf met managers, hoge werkdruk, concurrentie en minder kans op een vaste baan. Wat is de invloed hiervan op de onderwijskansen kinderen uit hoogopgeleide en uit laagopgeleide gezinnen? Wordt de universiteit een meritocratie of een plutocratie? Wat, kortom, is er overgebleven van de sociale emancipatiemotor die de universiteit ooit was en welke rol speelt het nieuwe leenstelsel hierin?  

Lees de hele introductie

Stuur ook een bijdrage in

Bekijk alle Maagdenhuisdebatten

De Maagdenhuisdebatten worden georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam. De Omslag zet de debatten online voort. Meer over de Maagdenhuisdebatten.

Gespreksoverzicht

Emanciperen of master selecteren? 

Nu universiteiten strenger kunnen selecteren in de masterfase is juist het toegankelijk houden van masteronderwijs een (intrinsiek) waardevolle profileringskeuze, zo betoogt studentassessor en U20-lid Lianne Schmidt.  

Woord vooraf

Waar spreiding van kennis via de universiteit in de Nederlandse ‘Gouden Jaren’ de sleutel leek te vormen tot het terugdringen van sociale ongelijkheid, is de universiteit nu veranderd in een massa-bedrijf. Wat is er overgebleven van de sociale emancipatiemotor die de universiteit ooit was en welke rol speelt het nieuwe leenstelsel hierin?  

Schrijf een bijdrage

Bijdragen aan een gesprek is eenvoudig: eenmaal ingelogd kan het schrijven direct beginnen. Concepten kan je gerust opslaan om later af te maken.

Schrijf een bijdrage