Laatste bijdragen op de omslag

Gesprekken

Six Discourses on the Postmetropolitan University

The appearance and role of university buildings is steadily changing within the process of neoliberal globalization and corporatization. Christoph Lindner provides six different perspectives on this ongoing trend and asks what remains of the core mission, values, and priorities of the university within this very context.

Radicale wiskunde

De tegenstelling die Abram de Swaan ziet tussen het Engels en het Nederlands bestaat ook tussen wiskunde en natuurlijke taal. Niet alleen het Engels, maar ook het oprukken van wiskundige taal in de economie is een groot probleem.

Engels uit en Nederlands thuis

Academisch Engels is het moderne Kerklatijn. Als communicatiemiddel is het een zegen voor de mensheid, als geleerdentaal onderdeel van culturele overheersing en uitsluiting van het Nederlands publiek. Nederlands aan Nederland is het Nederlands. Naast het Engels behoudt dat dus zijn bestaansrecht.

Intersectionality

Issues of race, class and gender are not isolated. They interact with each other like different paths at an intersection. Nancy Jouwe explains what intersectionality is, how it can be used as a tool for empowerment, and why academia should care about it.

Woorden uit het verleden, kennis van nu

Veel van onze wetenschappelijke kennis weerspiegelt de taal van het koloniaal verleden. Hoewel dat verleden achter ons ligt, blijven de koloniale denkbeelden bestaan. Laten we daarom de kritische blik naar binnen richten en de resten kolonialisme uit de wetenschappelijke taal halen.

Onderzoek in de kolonie

Chris de Ploeg werpt in een drieluik een licht op de echo's van ons koloniale verleden op de universiteit. In dit eerste deel staan onderzoekers van kleur centraal: welke obstakels ondervinden zij tijdens hun academische carrière? En vinden deze etnische vraagstukken ook weerklank in overheidsbeleid, zoals de Nationale Wetenschapsagenda?