Laatste bijdragen op de omslag

In: Publieke wetenschap

U vraagt, wij draaien?

Trudy Dehue

Het programma achter De Nationale Wetenschapsagenda laat te weinig interactie toe tussen wetenschappers en samenleving, en gaat uit van een achterhaald beeld van wetenschap.

Gesprekken

Wie bepaalt wie er mag betalen?

Om de diversiteit en kwaliteit van onderzoek te bewaken, is het belangrijk om goed te overwegen hoe en door wie onderzoeksgeld verdeeld wordt. Het waarderen van wetenschap aan de hand van economische valorisatie is daarbij ongewenst en zelfs gevaarlijk.

Bildung als gadget voor de 1%

Het klassieke Bildungsideaal is gebaseerd op een model van democratisch burgerschap. Maar hebben contemporaine burgers nog wel toegang tot een politieke arena, nu de maatschappij gedefinieerd wordt in termen van de markteconomie? In de context van de 21e eeuw wordt Bildung uitgehold tot lifestyle product voor op het CV.

Geen ‘Bildung’, maar ‘Studium’

Het individualistische Bildungsideaal staat ten dienste van huidige machts en- bestuursvormen op de universiteiten. Niet persoonlijke competentie, maar onderzoekend onderwijs moet centraal staan in de academie. Maak daarom 'Studium', de collectieve en publieke studie, het ideaal van de toekomst!

Het Bildungsideaal is universeel

Het Bildungsdebat wordt opgehouden door een te nauwe interpretatie van het begrip. Een heroriëntatie op de oorsprong laat zien dat Bildung een ideaal is dat de mogelijkheden van de universiteiten overstijgt, en daardoor nooit een lifestyle product van de 1% kan worden.

Onderzoek in de kolonie

Chris de Ploeg werpt in een drieluik een licht op de echo's van ons koloniale verleden op de universiteit. In dit eerste deel staan onderzoekers van kleur centraal: welke obstakels ondervinden zij tijdens hun academische carrière? En vinden deze etnische vraagstukken ook weerklank in overheidsbeleid, zoals de Nationale Wetenschapsagenda?