Laatste bijdragen op de omslag

Gesprekken

Identity Politics: Nothing Personal

The politics based on identities can both help and hinder claims of advocacy. It helps if identities remain provisional strategies in the service of more socio-economic justice for everyone. It starts to hinder when, decontextualized and reified, those identities proceed to promote self-interest exclusively.

Onderzoek in de kolonie

Chris de Ploeg werpt in een drieluik een licht op de echo's van ons koloniale verleden op de universiteit. In dit eerste deel staan onderzoekers van kleur centraal: welke obstakels ondervinden zij tijdens hun academische carrière? En vinden deze etnische vraagstukken ook weerklank in overheidsbeleid, zoals de Nationale Wetenschapsagenda?

Studeren aan een witte universiteit

In het tweede deel van dit drieluik vertellen studenten met diverse achtergronden over hun motivatie tot protest tegen de eurocentrische academie. Chris de Ploeg legt uit hoe hun directe acties bijdragen aan een verandering in het hoger onderwijs.