Laatste bijdragen op de omslag

Gesprekken

Intersectionality

Issues of race, class and gender are not isolated. They interact with each other like different paths at an intersection. Nancy Jouwe explains what intersectionality is, how it can be used as a tool for empowerment, and why academia should care about it.

Fuck diversiteit, we willen dekolonisatie!

Diversiteit is een hol en op zichzelf staand amoreel begrip dat van alles kan betekenen. Als we een rechtvaardigere wereld willen moeten we het over dekolonisatie hebben en onze koloniale geschiedenis onder ogen zien.

Heerlijk, helder taalgebruik

Wie ziet de zin van de geesteswetenschappen in, als die niet in begrijpelijke taal zijn geschreven? Het klakkeloos ‘toepassen’ van de vaagtaal van Beroemde Wetenschappers op strategisch gekozen voorbeelden is daarom uit den boze. Bij serieuze wetenschap hoort heldere taal.

Wie bepaalt wie er mag betalen?

Om de diversiteit en kwaliteit van onderzoek te bewaken, is het belangrijk om goed te overwegen hoe en door wie onderzoeksgeld verdeeld wordt. Het waarderen van wetenschap aan de hand van economische valorisatie is daarbij ongewenst en zelfs gevaarlijk.

Woord vooraf

Universiteit en markt zijn steeds verder met elkaar verstrengeld geraakt, zo betoogde de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel in zijn spraakmakende essay ‘Kennis is markt’. Als gevolg daarvan verliest kennis vrijwel al zijn waarde, op zijn economische waarde na. Het kapitalisme is ‘cognitief’ geworden. Dit idee vormt het startpunt van het eerste Maagdenhuisdebat. 

Onderzoek in de kolonie

Chris de Ploeg werpt in een drieluik een licht op de echo's van ons koloniale verleden op de universiteit. In dit eerste deel staan onderzoekers van kleur centraal: welke obstakels ondervinden zij tijdens hun academische carrière? En vinden deze etnische vraagstukken ook weerklank in overheidsbeleid, zoals de Nationale Wetenschapsagenda?