Laatste bijdragen op de omslag

In: Publieke wetenschap

Een grote kloof door een nauw begrip

Marte Bügel

De kloof tussen wetenschap en publiek, de belangrijkste motivatie voor de nationale wetenschapsagenda, wordt niet gedicht maar juist verbreed door de nadruk op nuttige wetenschap.

Gesprekken

Fuck diversiteit, we willen dekolonisatie!

Diversiteit is een hol en op zichzelf staand amoreel begrip dat van alles kan betekenen. Als we een rechtvaardigere wereld willen moeten we het over dekolonisatie hebben en onze koloniale geschiedenis onder ogen zien.

Vrij voorbarig

Trudy Dehue gooit de academische vrijheid overboord. Maar de democratische wetenschap die ze ervoor in de plaats stelt, kan niet zonder die vrijheid. Heroverweeg daarom de academische vrijheid.

Six Discourses on the Postmetropolitan University

The appearance and role of university buildings is steadily changing within the process of neoliberal globalization and corporatization. Christoph Lindner provides six different perspectives on this ongoing trend and asks what remains of the core mission, values, and priorities of the university within this very context.

Kolonialiteit, of de Europese cultuur.

In het laatste deel van zijn drieluik gaat Chris de Ploeg in op de koloniale wortels van de problemen die de studenten en academici uit eerdere delen trotseren. Hun diepe kritieken op eurocentrische kennis en de honger naar andere kennis zijn een pleidooi voor een nieuwe, dekoloniale universiteit.

Excellente schapen voor de wolven?

Democratie betekent niet dat Powned de wetenschap vervangt, maar wel dat de wetenchappers hun ‘feiten’ uitleggen. Laat die ‘excellente schapen’ niet vluchten naar hun academische vrijheid.

Radicale wiskunde

De tegenstelling die Abram de Swaan ziet tussen het Engels en het Nederlands bestaat ook tussen wiskunde en natuurlijke taal. Niet alleen het Engels, maar ook het oprukken van wiskundige taal in de economie is een groot probleem.

Onderzoek in de kolonie

Chris de Ploeg werpt in een drieluik een licht op de echo's van ons koloniale verleden op de universiteit. In dit eerste deel staan onderzoekers van kleur centraal: welke obstakels ondervinden zij tijdens hun academische carrière? En vinden deze etnische vraagstukken ook weerklank in overheidsbeleid, zoals de Nationale Wetenschapsagenda?