Laatste bijdragen op de omslag

In: Publieke wetenschap

Een grote kloof door een nauw begrip

Marte Bügel

De kloof tussen wetenschap en publiek, de belangrijkste motivatie voor de nationale wetenschapsagenda, wordt niet gedicht maar juist verbreed door de nadruk op nuttige wetenschap.

Gesprekken

Engels uit en Nederlands thuis

Academisch Engels is het moderne Kerklatijn. Als communicatiemiddel is het een zegen voor de mensheid, als geleerdentaal onderdeel van culturele overheersing en uitsluiting van het Nederlands publiek. Nederlands aan Nederland is het Nederlands. Naast het Engels behoudt dat dus zijn bestaansrecht.

Intersectionality

Issues of race, class and gender are not isolated. They interact with each other like different paths at an intersection. Nancy Jouwe explains what intersectionality is, how it can be used as a tool for empowerment, and why academia should care about it.

Eerlijk delen

De verdeling van geld voor wetenschappelijk onderzoek is zelf niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Merkwaardig, want wie naar de feiten kijkt ziet dat het systeem een stuk effectiever en eerlijker kan. Tijd voor kleinere beurzen.

Bildung als gadget voor de 1%

Het klassieke Bildungsideaal is gebaseerd op een model van democratisch burgerschap. Maar hebben contemporaine burgers nog wel toegang tot een politieke arena, nu de maatschappij gedefinieerd wordt in termen van de markteconomie? In de context van de 21e eeuw wordt Bildung uitgehold tot lifestyle product voor op het CV.

De wijze massa

Het beurzensysteem is inefficiënt en heeft tot een buitensporige ongelijkheid geleid. Wetenschappers kunnen het geld beter zelf verdelen, blijkt uit een computationele analyse van bijna 40 miljoen publicaties. Op naar de democratisering en decentralisering van het financieringsstelsel.

Geen ‘Bildung’, maar ‘Studium’

Het individualistische Bildungsideaal staat ten dienste van huidige machts en- bestuursvormen op de universiteiten. Niet persoonlijke competentie, maar onderzoekend onderwijs moet centraal staan in de academie. Maak daarom 'Studium', de collectieve en publieke studie, het ideaal van de toekomst!

Het nut van Bildung

Morele vorming en filosofie zijn minstens net zo nuttig als het leren van 21st century skills. Juist in de context van een veranderende arbeidsmarkt is Bildung onmisbaar.

Tegen academische vrijheid

De wetenschap is talig tot op het bot. Gepraat over academische vrijheid verhult dat wetenschap haar waarheid niet ontdekt, maar produceert. Dit is een smet op de democratie, als het publiek de wetenschap niet kan begrijpen. Verruil academische vrijheid daarom voor democratische wetenschap.

Het lot bepaalt

Zelfs de grootste experts zijn niet in staat altijd onfeilbaar en objectief te oordelen. Combineer daarom toekenning voor excellente voorstellen met loting voor zeer goede voorstellen. Dit erkent de rol van toeval in het proces en leidt tot een rechtvaardiger soort willekeur.

Eerlijk delen

De verdeling van geld voor wetenschappelijk onderzoek is zelf niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Merkwaardig, want wie naar de feiten kijkt ziet dat het systeem een stuk effectiever en eerlijker kan. Tijd voor kleinere beurzen.

De wijze massa

Het beurzensysteem is inefficiënt en heeft tot een buitensporige ongelijkheid geleid. Wetenschappers kunnen het geld beter zelf verdelen, blijkt uit een computationele analyse van bijna 40 miljoen publicaties. Op naar de democratisering en decentralisering van het financieringsstelsel.

De sprong wagen

Het systeem van Bollen en Scheffer is nog niet waterdicht, maar zou een grote stap voorwaarts kunnen zijn. Af en toe moet je gewoon de sprong wagen.

Tegen academische vrijheid

De wetenschap is talig tot op het bot. Gepraat over academische vrijheid verhult dat wetenschap haar waarheid niet ontdekt, maar produceert. Dit is een smet op de democratie, als het publiek de wetenschap niet kan begrijpen. Verruil academische vrijheid daarom voor democratische wetenschap.

Bildung als gadget voor de 1%

Het klassieke Bildungsideaal is gebaseerd op een model van democratisch burgerschap. Maar hebben contemporaine burgers nog wel toegang tot een politieke arena, nu de maatschappij gedefinieerd wordt in termen van de markteconomie? In de context van de 21e eeuw wordt Bildung uitgehold tot lifestyle product voor op het CV.

Onderzoek in de kolonie

Chris de Ploeg werpt in een drieluik een licht op de echo's van ons koloniale verleden op de universiteit. In dit eerste deel staan onderzoekers van kleur centraal: welke obstakels ondervinden zij tijdens hun academische carrière? En vinden deze etnische vraagstukken ook weerklank in overheidsbeleid, zoals de Nationale Wetenschapsagenda?

Geen ‘Bildung’, maar ‘Studium’

Het individualistische Bildungsideaal staat ten dienste van huidige machts en- bestuursvormen op de universiteiten. Niet persoonlijke competentie, maar onderzoekend onderwijs moet centraal staan in de academie. Maak daarom 'Studium', de collectieve en publieke studie, het ideaal van de toekomst!