Laatste bijdragen op de omslag

In: Publieke wetenschap

U vraagt, wij draaien?

Trudy Dehue

Het programma achter De Nationale Wetenschapsagenda laat te weinig interactie toe tussen wetenschappers en samenleving, en gaat uit van een achterhaald beeld van wetenschap.

Gesprekken

Intersectionality

Issues of race, class and gender are not isolated. They interact with each other like different paths at an intersection. Nancy Jouwe explains what intersectionality is, how it can be used as a tool for empowerment, and why academia should care about it.

Studeren aan een witte universiteit

In het tweede deel van dit drieluik vertellen studenten met diverse achtergronden over hun motivatie tot protest tegen de eurocentrische academie. Chris de Ploeg legt uit hoe hun directe acties bijdragen aan een verandering in het hoger onderwijs.

Six Discourses on the Postmetropolitan University

The appearance and role of university buildings is steadily changing within the process of neoliberal globalization and corporatization. Christoph Lindner provides six different perspectives on this ongoing trend and asks what remains of the core mission, values, and priorities of the university within this very context.

Woord vooraf

Waar spreiding van kennis via de universiteit in de Nederlandse ‘Gouden Jaren’ de sleutel leek te vormen tot het terugdringen van sociale ongelijkheid, is de universiteit nu veranderd in een massa-bedrijf. Wat is er overgebleven van de sociale emancipatiemotor die de universiteit ooit was en welke rol speelt het nieuwe leenstelsel hierin?  

Hou Bildung er buiten

Het is niet aan het hoger onderwijs om onze persoonlijke ontwikkeling te leiden. Wanneer een "ontwikkelde" burger als resultaat van een opleiding wordt verwacht, kan deze ontwikkeling per definitie niet persoonlijk zijn.